Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

168 742 trang web đang sử dụng thông báo này

45 979 934 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 18723335
IE/Edge Chrome 3675411
Chrome Firefox 3588044
Firefox Firefox 2461493
IE/Edge Firefox 2206570
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 700385
Chrome Opera 645412
Safari Safari 503490
Safari Firefox 488356
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 371205
IE/Edge Opera 360704
Opera Opera 233993
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 93803
Firefox Opera 84376
Opera Firefox 76180
Opera Chrome 75069
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26764
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11807
Firefox Safari 10998