Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

177 587 trang web đang sử dụng thông báo này

53 131 546 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 23389543
Chrome Firefox 4057766
IE/Edge Chrome 3954508
Firefox Firefox 2704868
IE/Edge Firefox 2293504
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 738043
Chrome Opera 662174
Safari Safari 564568
Safari Firefox 503778
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 404902
IE/Edge Opera 369239
Opera Opera 245969
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 95219
Firefox Opera 89288
Opera Chrome 82406
Opera Firefox 80302
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26778
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11827
Firefox Safari 11003