Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

168 742 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 45 981 456 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 18723335
IE/Edge Chrome 3675411
Chrome Firefox 3588044
Firefox Firefox 2461493
IE/Edge Firefox 2206570
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 700385
Chrome Opera 645412
Safari Safari 503490
Safari Firefox 488356
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 371205
IE/Edge Opera 360704
Opera Opera 233993
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 93803
Firefox Opera 84376
Opera Firefox 76180
Opera Chrome 75069
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26764
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11807
Firefox Safari 10998