Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

168 903 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 46 114 833 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 18801896
IE/Edge Chrome 3684907
Chrome Firefox 3596443
Firefox Firefox 2465701
IE/Edge Firefox 2209112
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 701534
Chrome Opera 645764
Safari Safari 504766
Safari Firefox 488862
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 371818
IE/Edge Opera 360991
Opera Opera 234260
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 93856
Firefox Opera 84463
Opera Firefox 76234
Opera Chrome 75206
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26764
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11808
Firefox Safari 10998