Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

145220 sites are using this notification

34515299 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 12532215
IE/Edge Chrome 3125586
Chrome Firefox 2710686
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 2020443
IE/Edge Firefox 1971641
Chrome Opera 612021
Safari Chrome 592050
Safari Firefox 436808
Other Chrome 411800
Safari Safari 387258
IE/Edge Opera 329755
Firefox Chrome 315153
Other Firefox 206447
Opera Opera 204218
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 89892
Firefox Opera 76013
Opera Firefox 65727
Opera Chrome 61226
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11781
Firefox Safari 10993