Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

153 880 trang web đang sử dụng thông báo này

38 294 063 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 14563761
IE/Edge Chrome 3292494
Chrome Firefox 3058650
Firefox Firefox 2169877
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2038192
Safari Chrome 631116
Chrome Opera 623375
Safari Firefox 456736
Safari Safari 417037
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 340714
Firefox Chrome 336160
Opera Opera 215771
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 91353
Firefox Opera 78881
Opera Firefox 69728
Opera Chrome 66062
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11789
Firefox Safari 10996