Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

140060 sites are using this notification

32708737 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 11599118
IE/Edge Chrome 3061456
Chrome Firefox 2537673
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1958390
IE/Edge Firefox 1938416
Chrome Opera 603481
Safari Chrome 568697
Safari Firefox 424873
Other Chrome 411800
Safari Safari 369699
IE/Edge Opera 323924
Firefox Chrome 303058
Other Firefox 206447
Opera Opera 198024
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 88979
Firefox Opera 74370
Opera Firefox 63878
Opera Chrome 59253
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11777
Firefox Safari 10992