Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

175 267 trang web đang sử dụng thông báo này

50 720 667 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 21762322
Chrome Firefox 3887297
IE/Edge Chrome 3866416
Firefox Firefox 2630073
IE/Edge Firefox 2264334
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 726586
Chrome Opera 656842
Safari Safari 549736
Safari Firefox 498974
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 394201
IE/Edge Opera 366635
Opera Opera 242395
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 94746
Firefox Opera 87907
Opera Chrome 79540
Opera Firefox 78686
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26774
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11826
Firefox Safari 11002