Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

137665 sites are using this notification

31427374 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 10943978
IE/Edge Chrome 3019603
Chrome Firefox 2416495
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1913855
Firefox Firefox 1910233
Chrome Opera 599643
Safari Chrome 551650
Safari Firefox 415798
Other Chrome 411800
Safari Safari 358782
IE/Edge Opera 319348
Firefox Chrome 293634
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 193176
Other Opera 101477
Safari Opera 88197
Firefox Opera 73017
Opera Firefox 61391
Opera Chrome 56662
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992