Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

167 553 trang web đang sử dụng thông báo này

45 173 142 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 18279088
IE/Edge Chrome 3631789
Chrome Firefox 3536157
Firefox Firefox 2436814
IE/Edge Firefox 2193333
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 693973
Chrome Opera 643453
Safari Safari 495926
Safari Firefox 485670
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 367778
IE/Edge Opera 359323
Opera Opera 232384
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 93538
Firefox Opera 83884
Opera Firefox 75739
Opera Chrome 74232
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26764
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11805
Firefox Safari 10996