Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

124 847 sites are using this notification

25 817 921 visitors have already updated their browser

Browser updates

FromTo
ChromeChrome8191250
Internet ExplorerChrome2838326
Internet ExplorerInternet Explorer2055391
ChromeFirefox1856385
Internet ExplorerFirefox1810969
FirefoxFirefox1687469
ChromeOpera563145
SafariChrome499697
OtherChrome411799
SafariFirefox385924
SafariSafari310554
Internet ExplorerOpera300056
FirefoxChrome252730
OtherFirefox206447
ChromeInternet Explorer196449
OperaOpera177141
Safari152981
OtherOpera101477
SafariOpera85226
FirefoxOpera65690
OperaFirefox55274
OperaChrome50713
OtherSafari50659
Chrome50282
Chrome44408
FirefoxInternet Explorer42982
OtherInternet Explorer37113
Internet ExplorerSafari26761
Internet Explorer24367
Chrome17597
Firefox13912
SafariInternet Explorer13646
OperaInternet Explorer13473
ChromeSafari11659
FirefoxSafari10963
Safari9638
Other8962
Firefox4956
Chrome3660
Firefox3577
Internet Explorer3164
Internet Explorer2066
OperaSafari1635
Opera1334
Chrome1093
Opera1020