Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

132172 sites are using this notification

28785172 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 9620769
IE/Edge Chrome 2927525
Chrome Firefox 2164204
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1862893
Firefox Firefox 1796981
Chrome Opera 589926
Safari Chrome 524845
Other Chrome 411800
Safari Firefox 400825
Safari Safari 340672
IE/Edge Opera 309376
Firefox Chrome 272218
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 185142
Other Opera 101477
Safari Opera 86841
Firefox Opera 68942
Opera Firefox 58201
Opera Chrome 53642
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11774
Firefox Safari 10992