Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

134864 sites are using this notification

30078513 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 10258179
IE/Edge Chrome 2974970
Chrome Firefox 2291861
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1888713
Firefox Firefox 1853779
Chrome Opera 595107
Safari Chrome 535642
Other Chrome 411800
Safari Firefox 407024
Safari Safari 351636
IE/Edge Opera 314494
Firefox Chrome 282901
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 189218
Other Opera 101477
Safari Opera 87495
Firefox Opera 71253
Opera Firefox 59886
Opera Chrome 55162
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992