Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

129225 sites are using this notification

27400102 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 8948953
IE/Edge Chrome 2886812
IE/Edge IE/Edge 2056538
Chrome Firefox 2023222
IE/Edge Firefox 1840207
Firefox Firefox 1746308
Chrome Opera 584726
Safari Chrome 514595
Other Chrome 411800
Safari Firefox 394671
Safari Safari 327851
IE/Edge Opera 305385
Firefox Chrome 263251
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 181943
Other Opera 101477
Safari Opera 86229
Firefox Opera 67332
Opera Firefox 56934
Opera Chrome 52371
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26761
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11774
Firefox Safari 10992