Browser-Update.org

Inicjatywa twórców witryn mająca na celu informowanie użytkowników o potrzebie aktualizowania swoich przeglądarek

Dostosuj i przetestuj

Przetestuj skrypt

Komunikat pojawi się zawsze, gdy otworzysz swój serwis z #test-bu dołączonym do URL. Przykład: http://browser-update.org/#test-bu. Upewnij się, że strona przeładowała się poprawnie otwierając URL w nowej karcie przeglądarki.

Ustawienia

Do skryptu można przekazać następujące opcje:

$buoop = {
  required: {i:8,f:25,o:17,s:9,c:22},
  // Określa wymagane wersje przeglądarki
  // Powiadomienie pojawi się dla przeglądarek starszych niż ta.
  // f:22 ---> Firefox < 22 otrzymuje powiadomienie
  // Liczby ujemne określają liczbę wersji przed bieżącą.
  // c:-5 ---> Chrome < 35 otrzymuje powiadomienie, jeżeli najnowsza wersja Chrome to 40.
  // więcej szczegółów (po angielsku)
  
  reminder: 24,
  // po ilu godzinach komunikat powinien pojawić się ponownie
  // 0 — pokazuj cały czas

  reminderClosed: 150,
  // jeśli użytkownik zamknie komunikat, zostanie on wyświetlony ponownie po × godzinach

  onshow: function(infos){},
  onclick: function(infos){},
  onclose: function(infos){},
  // funkcje zwrotne po pojawieniu się / naciśnięciu / zamknięciu komunikatu

  l: false,
  // ustaw stały język komunikatu, np. „en” (angielski); przesłania to domyślne wykrywanie języka.

  test: false,
  // true – zawsze wyświetla pasek (do testów)

  text: "",
  // niestandardowy tekst powiadomienia (HTML)
  // Symbole „{brow_name}”, „{up_but}” i „{ignore_but}” zostaną zastąpione odpowiednio: nazwą przeglądarki, treścią znacznika z odnośnikiem aktualizacji i treścią znacznika z odnośnikiem ignorowania.
  // Przykład: "Twoja przeglądarka, {brow_name}, jest zbyt stara: <a{up_but}>zaktualizuj</a> lub <a{ignore_but}>zignoruj</a>."
  // więcej szczegółów (po angielsku)

  text_in_xx: "",
  // niestandardowe powiadomienie dla języka „××”
  // np. „text_de” dla niemieckiego, czy „text_it” dla włoskiego

  newwindow: true,
  // otwórz link w nowym oknie lub w nowej karcie

  url: null,
  // adres przekierowania po naciśnięciu powiadomienia

  noclose:false,
  // Nie pokazuj przycisku ignorowania do zamykania powiadomienia

  nomessage: false,
  // Nie pokazuj komunikatu, jeśli przeglądarka jest nieaktualna, wywołaj tylko funkcję zwrotną „onshow”

  jsshowurl: "//browser-update.org/update.show.min.js",
  // URL, gdzie jest zlokalizowany jest skrypt, który pokazuje powiadomienie. Jest on ładowany tylko, jeżeli użytkownik faktycznie ma starszą przeglądarkę.

  container: document.body,
  // Element DOM do którego zostanie wstrzyknięte powiadomienie.

  no_permanent_hide: false
  // Nie dawaj użytkownikowi możliwości trwałego ukrycia powiadomienia

  api: xxx
  // To jest wersja API browser-update do wykorzystania. Nie usuwaj jej.

};
Parametr Opis Wartości Wartość domyślna Typ
style Położenie, w którym wyświetlone powiadomienie. Dostępne możliwości to: "top", "bottom", "corner" "top", "bottom", "corner" "top" string
shift_page_down Shift down the page in order not to obscure content behind the notification bar. Adds margin-top to the <body> tag. true, false true boolean
notify_esr Also notify Firefox ESR (Extended Support releases) versions if they are below requirement - although they are still supported. Default is to not notify them. They are supported by mozilla for about a year after their initial release. true, false false boolean
text niestandardowy tekst powiadomienia (HTML)
więcej szczegółów (po angielsku)
text: { 'msg':'Your web browser ({brow_name}) is out of date.', 'msgmore': 'Update your browser for...', 'bupdate': 'Update browser', 'bignore': 'Ignore', 'remind': 'You will be reminded in {days} days.', 'bnever': 'Never show again' } dictionary or string
text_for_x custom notification text for browser x
więcej szczegółów (po angielsku)
undefined dictionary or string
text_in_xx niestandardowe powiadomienie dla języka „××”
np. „text_de” dla niemieckiego, czy „text_it” dla włoskiego
więcej szczegółów (po angielsku)
undefined dictionary or string
text_for_x_in_xx custom notification text for browser x in language xx
text_for_i: {'msg':'Internet Explorer is not supported on this site.'}
undefined dictionary or string

Zmień styl

Podane reguły CSS zastosowane są przez to powiadomienie. Możesz nadpisać je w swoim własnym CSS. Żeby to zrobić musisz dodać więcej szczegółów do reguł CSS: np. body .buorg {font-size:20px}  .buorg {
    position: absolute;
    position: fixed;
    z-index: 111111;
    width: 100%;
    top: 0px;
    left: 0px;
    border-bottom: 1px solid #A29330;
    text-align: center;
    color: #000;
    background-color: #fff8ea;
    font: 18px Calibri, Helvetica, sans-serif;
    box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    animation: 1s ease-out 0s buorgfly
  }

  .buorg-pad {
    padding: 9px;
    line-height: 1.7em;
  }

  .buorg-buttons {
    display: block;
    text-align: center;
  }

  #buorgig, #buorgul, #buorgpermanent {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    cursor: pointer;
    box-shadow: 0 0 2px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    padding: 1px 10px;
    border-radius: 4px;
    font-weight: normal;
    background: #5ab400;
    white-space: nowrap;
    margin: 0 2px;
    display: inline-block;
  }

  #buorgig {
    background-color: #edbc68;
  }

  @media only screen and (max-width: 700px) {
    .buorg div {
      padding: 5px 12px 5px 9px;
      line-height: 1.3em;
    }
  }

  @keyframes buorgfly {
    from {
      opacity: 0;
      transform: translateY(-50px)
    }
    to {
      opacity: 1;
      transform: translateY(0px)
    }
  }

  .buorg-fadeout {
    transition: visibility 0s 8.5s, opacity 8s ease-out .5s;
  }

  .buorg-icon {
    width: 22px;
    height: 16px;
    vertical-align: middle;
    position: relative;
    top: -0.05em;
    display: inline-block;
    background: no-repeat 0px center;
  }