Browser-Update.org

Inicjatywa twórców witryn mająca na celu informowanie użytkowników o potrzebie aktualizowania swoich przeglądarek

Dostosuj i przetestuj

Przetestuj skrypt

Komunikat pojawi się zawsze, gdy otworzysz swój serwis z #test-bu dołączonym do URL. Przykład: http://browser-update.org/#test-bu. Upewnij się, że strona przeładowała się poprawnie otwierając URL w nowej karcie przeglądarki.

Append #ignorecookie-bu to test the detection. This will only show the bar in browsers configured to be outdated. It will ignore the cookie set to show the notification only once a day and show the notification every time you load the page.

Ustawienia

Do skryptu można przekazać następujące opcje:

$buoop = {
  notify: {i:8,f:25,o:17,s:9,c:22}, 
  // Określa wersje przeglądarek użytkowników do powiadomienia. Liczby ujemne określają liczbę wersji przed bieżącą, których użytkownicy zostaną powiadomieni.
 
  // f:22 ---> Firefox <= 22
  // c:-5 ---> Chrome <= 35 if current Chrome version is 40.
    // more info

  reminder: 24,         
  // po ilu godzinach komunikat powinien pojawić się ponownie
  // 0 — pokazuj cały czas

  reminderClosed: 150,      
  // jeśli użytkownik zamknie komunikat, pojawi się po x godzinach

  onshow: function(infos){},   
  onclick: function(infos){},
  onclose: function(infos){},
  // funkcje zwrotne po pojawieniu się / naciśnięciu / zamknięciu komunikatu

  l: false,            
  // ustaw stały język komunikatu, np. „en” (angielski); przesłania to domyślne wykrywanie języka.

  test: false,          
  // true = zawsze pokazuje pasek z komunikatem (na potrzeby testowania)

  text: "",            
  // zmodyfikowane powiadomienie (html)
  // Symbole „{brow_name}”, „{up_but}” i „{ignore_but}” zostaną zastąpione odpowiednio: nazwą przeglądarki, treścią znacznika z odnośnikiem aktualizacji i treścią znacznika z odnośnikiem ignorowania.
  // Przykład: Twoja przeglądarka, {brow_name}, jest zbyt stara: <a{up_but}>zaktualizuj</a> lub <a{ignore_but}>zignoruj</a>.

  text_xx: "",          
  // własne powiadomienie dla języka "xx"
                 
  // np. text_de dla niemieckiego i text_it dla włoskiego

  newwindow: true,        
  // otwórz link w nowym oknie lub w nowej karcie

  url: null,           
  // URL do przekierowania po kliknięciu notifikacji

  noclose:false,         
  // Nie pokazuj przycisku ignorowania do zamykania powiadomienia

  nomessage: false,        
  // Nie pokazuj komunikatu, jeśli przeglądarka jest nieaktualna, wywołaj tylko funkcję zwrotną „onshow”

  jsshowurl: "//browser-update.org/update.show.min.js", 
  // URL where the script, that shows the notification, is located. This is only loaded if the user actually has an outdated browser.

  container: document.body, 
  // DOM Element where the notification will be injected.

  style: "top"
  // The position where the notification should be shown. Available options are:"top", "bottom", "corner"

  no_permanent_hide: false
  // Do not give the user the option to permanently hide the notification

  api: xxx            
  // To jest wersja API browser-update do wykorzystania. Nie usuwaj jej.

};

Zmień styl

Podane reguły CSS zastosowane są przez to powiadomienie. Możesz nadpisać je w swoim własnym CSS. Żeby to zrobić musisz dodać więcej szczegółów do reguł CSS: np. body .buorg {font-size:20px}

.buorg {
  background-position: 8px 17px; 
  position:absolute;
  position:fixed;
  z-index:111111;  
  width:100%; 
  top:0px; 
  left:0px;  
  border-bottom:1px solid #A29330;  
  text-align:left; 
  cursor:pointer;    
  background-color: #fff8ea;  
  font: 17px Calibri,Helvetica,Arial,sans-serif;  
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.2);
}
.buorg div { 
  padding: 11px 12px 11px 30px; 
  line-height: 1.7em; 
}
.buorg div a,.buorg div a:visited { 
  text-indent: 0; 
  color: #fff;  
  text-decoration: none;  
  box-shadow: 0 0 2px rgba(0,0,0,0.4);  
  padding: 1px 10px;  
  border-radius: 4px;  
  font-weight: normal;  
  background: #5ab400;  
  white-space: nowrap;  
  margin: 0 2px; display: inline-block;
}

#buorgig{ 
  background-color: #edbc68;
}

@media only screen and (max-width: 700px){
.buorg div { 
  padding:5px 12px 5px 9px; 
  text-indent: 22px;
  line-height: 1.3em;
}
.buorg {
  background-position: 9px 8px;}
}