Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

158 333 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 40 663 479 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 15804846
IE/Edge Chrome 3410779
Chrome Firefox 3260654
Firefox Firefox 2282118
IE/Edge Firefox 2105522
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 656168
Chrome Opera 630434
Safari Firefox 469885
Safari Safari 437779
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 351623
Firefox Chrome 348493
Opera Opera 223938
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92478
Firefox Opera 80686
Opera Firefox 73248
Opera Chrome 70457
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26763
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11795
Firefox Safari 10996