Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

177 588 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 53 132 903 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 23389543
Chrome Firefox 4057766
IE/Edge Chrome 3954508
Firefox Firefox 2704868
IE/Edge Firefox 2293504
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 738043
Chrome Opera 662174
Safari Safari 564568
Safari Firefox 503778
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 404902
IE/Edge Opera 369239
Opera Opera 245969
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 95219
Firefox Opera 89288
Opera Chrome 82406
Opera Firefox 80302
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26778
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11827
Firefox Safari 11003