Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

143536 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

33942639 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 12238798
IE/Edge Chrome 3105544
Chrome Firefox 2654239
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 2001828
IE/Edge Firefox 1961475
Chrome Opera 609382
Safari Chrome 585360
Safari Firefox 433429
Other Chrome 411800
Safari Safari 381220
IE/Edge Opera 328251
Firefox Chrome 311613
Other Firefox 206447
Opera Opera 200960
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 89644
Firefox Opera 75516
Opera Firefox 65114
Opera Chrome 60515
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11781
Firefox Safari 10993