Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

172 878 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 48 798 237 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 20469162
IE/Edge Chrome 3796169
Chrome Firefox 3765451
Firefox Firefox 2559393
IE/Edge Firefox 2242303
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 717143
Chrome Opera 652531
Safari Safari 534752
Safari Firefox 494982
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 384577
IE/Edge Opera 364553
Opera Opera 240112
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 94333
Firefox Opera 86514
Opera Chrome 77805
Opera Firefox 77793
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26773
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11824
Firefox Safari 11002