Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

137667 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

31428467 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 10943978
IE/Edge Chrome 3019603
Chrome Firefox 2416495
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1913855
Firefox Firefox 1910233
Chrome Opera 599643
Safari Chrome 551650
Safari Firefox 415798
Other Chrome 411800
Safari Safari 358782
IE/Edge Opera 319348
Firefox Chrome 293634
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 193176
Other Opera 101477
Safari Opera 88197
Firefox Opera 73017
Opera Firefox 61391
Opera Chrome 56662
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992