Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

148966 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 36171816 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 13419844
IE/Edge Chrome 3193887
Chrome Firefox 2872757
Firefox Firefox 2068597
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 2001494
Chrome Opera 616600
Safari Chrome 609821
Safari Firefox 445695
Other Chrome 411800
Safari Safari 400349
IE/Edge Opera 334305
Firefox Chrome 324488
Opera Opera 209401
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 90530
Firefox Opera 77280
Opera Firefox 67448
Opera Chrome 63254
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11783
Firefox Safari 10994