Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

161 393 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 42 132 648 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 16597403
IE/Edge Chrome 3490655
Chrome Firefox 3351618
Firefox Firefox 2336440
IE/Edge Firefox 2145481
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 668206
Chrome Opera 634653
Safari Firefox 475006
Safari Safari 454139
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 355092
IE/Edge Opera 354851
Opera Opera 226498
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92757
Firefox Opera 81529
Opera Firefox 74108
Opera Chrome 71636
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26763
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11796
Firefox Safari 10996