Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

140061 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

32709258 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 11599118
IE/Edge Chrome 3061456
Chrome Firefox 2537673
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1958390
IE/Edge Firefox 1938416
Chrome Opera 603481
Safari Chrome 568697
Safari Firefox 424873
Other Chrome 411800
Safari Safari 369699
IE/Edge Opera 323924
Firefox Chrome 303058
Other Firefox 206447
Opera Opera 198024
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 88979
Firefox Opera 74370
Opera Firefox 63878
Opera Chrome 59253
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11777
Firefox Safari 10992