Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

130821 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

28071121 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 9266468
IE/Edge Chrome 2906583
Chrome Firefox 2093689
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1851236
Firefox Firefox 1770074
Chrome Opera 587567
Safari Chrome 519563
Other Chrome 411800
Safari Firefox 397652
Safari Safari 334294
IE/Edge Opera 307250
Firefox Chrome 267387
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 183548
Other Opera 101477
Safari Opera 86554
Firefox Opera 68005
Opera Firefox 57542
Opera Chrome 52986
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26761
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11774
Firefox Safari 10992