Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

138935 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

32133941 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 11302552
IE/Edge Chrome 3041600
Chrome Firefox 2483905
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1936708
IE/Edge Firefox 1926855
Chrome Opera 601790
Safari Chrome 560464
Safari Firefox 420615
Other Chrome 411800
Safari Safari 364969
IE/Edge Opera 321784
Firefox Chrome 298807
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 195995
Other Opera 101477
Safari Opera 88625
Firefox Opera 73778
Opera Firefox 62925
Opera Chrome 58257
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11777
Firefox Safari 10992